Polityka Prywatności - Lettly

Polityka prywatności i plików cookies w Lettly sp. z o.o.

§1

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.


§2

Przetwarzanie danych osobowych

w związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

I – Administrator:

Administratorem Twoich danych jest Lettly sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wyganowska 8D, 03-085 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000591193, NIP: 5242789560, REGON: 36321007000000 (dalej zwana „Administrator”).

II - Kontakt:

Możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail hello@lettly.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

III - Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych:

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach i na podstawie:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 3. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 4. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania Ci rabatu – na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 6. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 7. bieżącej komunikacji z nami - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

IV – Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla nas usługi hostingowe, do biura księgowego, kurierowi, a także innym naszym podwykonawcom.

V – Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czasu:

 1. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o zagrożeniach dla Twojej prywatności – do czasu upływu terminów przedawnienia,
 2. zawarcia i wykonania umowy - kiedy rejestrujesz u nas konto lub coś kupujesz – do upływu terminów przedawnienia
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
 4. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu
 5. Tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań oraz dokonanych zakupów – w celu przyznania Ci rabatu – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,
 6. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i promocjach – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,
 7. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego,
 8. do bieżącej komunikacji z nami – najpóźniej do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

VI – Przekazywanie danych do Państwa trzeciego:

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics, Google Adwords i Facebook Pixel dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

Możesz od nas uzyskać kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

VII – Twoje prawa:

Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci:

 1. prawo do dostępu do swoich danych i kopii danych,
 2. prawo do poprawy (sprostowania swoich danych),
 3. prawo do usunięcia danych - jeśli uważasz, że nie mamy prawa ich przetwarzać możesz żądać ich usunięcia,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych do przechowywania, jeśli uważasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu - możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu administratora, a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania; możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie co stanowi szczególną sytuację, z uwagi, na którą składasz sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli wykażemy, że nasz uzasadniony interes jest nadrzędny wobec Twojego roszczenia lub że Twoje dane są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Ciebie.
 6. prawo do przenoszenia danych - prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które nam dostarczyłaś/dostarczyłeś na podstawie zgody lub umowy. Możesz je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo możemy je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 7. prawo do wniesienia skargi – jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem będziesz mogła/mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
 8. w przypadku, gdy Twoje dane są przez nas przetwarzane na podstawie zgody, możesz cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania przez nas tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca nam taką możliwość. Cofnięcie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

VIII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych jest:

 1. kiedy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym,
 2. warunkiem zawarcia umowy – kiedy rejestrujesz konto lub coś kupujesz
 3. warunkiem przesyłania Ci spersonalizowanych reklam lub udzielania rabatów – odnośnie tworzenia Twojego profilu,
 4. warunkiem wysyłania Ci informacji o nowościach i promocjach – odnośnie newslettera.

IX – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nad usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

Ponadto na podstawie Twojej zgody będziemy również przetwarzać Twoje dane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, w szczególności dane o tym jakich dokonałaś/dokonałeś zakupów oraz jak często i za ile w celu przyznawania Ci rabatów. Może to wywołać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływać poprzez zachęcanie Cię do zrobienia u nas zakupów.

Masz prawo odwołania się od decyzji przyznającej Ci rabat. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz na mail podany powyżej i poinformujesz nas, że nie chcesz już otrzymywać rabatów, a decyzja o przyznaniu Ci rabatu zostanie cofnięta.


§3

Pliki cookies i inne technologie śledzące

I – Pliki cookies

 1.    Witryna www.lettly.com używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy. Rozpoczynając korzystanie z naszej strony internetowej na Twoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie, tablecie) akceptujesz je poprzez aktywację przycisku “Akceptuj”.
 2.    Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 3.    Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Umożliwiają zapamiętywanie odwiedzin na stronie i preferencji dotyczących naszej strony (m.in. język strony, układ);
 4.    Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.
 5.    Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.
 6.    Korzystamy z plików cookie również w celu włączenia i wsparcia stosowanych przez nas funkcji bezpieczeństwa. Umożliwiają nam one wykrycie złośliwych i niepożądanych działań.
 7.    Dodatkowo przechowywane przez nas pliki cookie zapewniają użytkownikowi funkcje, informacje oraz treści zgodne z jego indywidualnymi potrzebami. Możemy korzystać z plików cookie w celu pokazania użytkownikowi interesującej go reklamy

II – Pozostałe technologie śledzące

 1.    Nasza domena korzysta z narzędzi Google LLC takich jak Google Analytics i Adwords oraz narzędzi należących do Facebook Inc.
 2. a)    Google Analytics służy nam do tworzeniu statystyk w celu usprawnienia i optymalizacji naszej strony. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twojej aktywności na stronie. Zgromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 3. b)          Google AdWords to system reklamowy stworzony przez Google, który sprowadza się do wyświetlania w wyszukiwarce linków sponsorowanych. zapewniany przez Google LLC. Google AdWords dodatkowo wyświetla reklamy usługodawcy również na innych platformach, m.in. w Google AdSense, czyli w takich, które obsługują model CPC i CPM. Dzięki Google AdWords widzimy, ile osób zobaczyło reklamę, odwiedziło stronę lub zadzwoniło do naszej firmy. Google LLC nie udostępnia Twoich danych osobowych przedsiębiorstwom, organizacjom ani osobom prywatnym spoza Google z wyjątkiem tych przypadków, kiedy Użytkownik sam wyraził na to zgodę, czy dane te są przetwarzane przez podmiot należący do grupy firm Google lub gdy wynika to z istotnych przyczyn prawnych. Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/ dlpage/gaoptout. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google https://support.google.com/ analytics/answer/6004245
 4. Facebook Pixel jest to fragment kodu w witrynie umożliwiający pomiar, optymalizację i tworzenie grup odbiorców kampanii reklamowych. Zapewniany jest przez Facebook Inc. z siedzibą w USA.  W ramach tych narzędzi nasza witryna kieruje do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Facebook automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Facebooka i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są dla nas anonimowe. Informujemy Cię jednak, że Facebook ma możliwość łączenia tych informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i może wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Za tego typu działania Facebooka nie ponosimy już odpowiedzialności. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o polityce prywatności facebooka odwiedź https://www.facebook.com/ privacy/explanation. Ustawieniami prywatności związanymi z reklamami Facebook’a możesz również zarządzać po zalogowaniu się na swoje konto na Facebooku odwiedzając https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

§4

Postanowienia końcowe

 1. Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
 2. O każdej zmianie polityki zostaniesz poinformowany/poinformowana drogą mailową.